06 november 2017

Feestelijke opening in Noord

De nieuwe locatie van de Sociale Kruidenier in Noord (de Ark) is verbouwd en het team van vrijwilligers is samengesteld. De feestelijke opening hiervan gaat op 30 november plaatsvinden!

Een deel van de vrijwilligers gaat zich specifiek richten op de intakegesprekken met nieuwe klanten, waarbij onder andere in kaart wordt gebracht of er sprake is van eenzaamheid.

Ook wordt er samen met de intakemedewerkers gewerkt aan een werkwijzer Intake. Bovendien zijn er gesprekken gepland met partners van verschillende organisaties waar de Sociale Kruidenier nauw mee samenwerkt (Regenbooggroep, MEE) die willen participeren in een training voor nieuwe intakemedewerkers. Zo hopen wij een gedegen structuur op te zetten voor de informatie die uit deze gesprekken met klanten naar voren komen, waardoor we zo goed mogelijk kunnen doorverwijzen en waarmee we hopen samen met iemand écht een stap te kunnen zetten uit de situatie van eenzaamheid.

Volle aandacht

We merken dat het langer duurt dan verwacht om deze lijn uit te zetten, omdat de dagelijkse bezigheden (het draaien van de winkel) ook onze volle aandacht vragen. Maar de opening van de nieuwe locatie met een groep nieuwe vrijwilligers is gelukkig wel een goede stok achter de deur. Zo zijn we inmiddels bijna helemaal ingewerkt in het nieuwe kassasysteem en zullen we de vrijwilligers – ook de nieuwe groep – hierop gaan inwerken half november. Dus: we zitten niet stil!

Door: Jessie Verhave, projectleider van de Sociale Kruidenier

Dit blog is onderdeel van De Sociale Kruidenier


Delen