19 oktober 2017

Blog 3: intiem contact

Met de groep kunstenaars betrokken bij het Experiment Hier Besta Ik en Anne Jacobse, Medewerker Participatie & Activering project Welzijn op recept /De Pijp van Combiwell, hebben we regelmatig overleg over de ervaringen van het experiment.

Het valt de kunstenaars op dat het contact met de aan hen gekoppelde eenzame mensen ontzettend intiem is. Silvia Russel bijvoorbeeld heeft een aantal ontmoetingen gehad met een mevrouw van 92 jaar. De eerste keer besloot mevrouw om in bed te blijven liggen, tot woede van de vrijwilliger die de koppeling had begeleid. Die persoon had er veel tijd in gestoken en vond dat dit niet hoorde. De botsing over hoe het hoort of hoe het zou moeten gaan bezien vanuit het systeem van de verschillende zorgaanbieders versus wat bezien vanuit de kunstenaars goed zou zijn is iets waar we op blijven letten.

Struikelblok

Die intimiteit van het contact gecombineerd met de kwetsbaarheid van de geselecteerde mensen blijkt ook een struikelblok voor het experiment. Van de 5 aan de kunstenaars gekoppelde personen, zijn er 3 afgehaakt. Het blijkt een erg kwetsbare doelgroep. Bij deze personen bleek dat ze het niet aankunnen vanwege ziekte of omdat te heftige problematiek speelt. Anne Jacobse heeft dit opgepakt en afgestemd met de huisarts, psychiater of contactpersoon binnen de GGZ. Hulde voor jou Anne vanwege je verantwoordelijkheidsgevoel en het vele werk wat je verzet, veel dank! Inmiddels heeft Anne de kunstenaars ook weer aan andere personen gekoppeld.

Het belang van de integriteit en betrouwbaarheid van de kunstenaars is dus enorm. Bij een eventuele grotere groep is het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag een aanbeveling. Omdat het contact zo persoonlijk is, is er de neiging om de kwaliteit van het samenzijn als belangrijkste waarde van dit experiment te zien. Maar omdat het contact tijdelijk van aard is en het dus ook weer zal stoppen, zijn we tot het inzicht gekomen dat het belangrijk is om het maken van het kunstwerk als concreet resultaat centraal te stellen. Daar hoort ook bij het tijdig kenbaar maken van de samenwerking.

Dit blog is onderdeel van Hier besta ik


Delen