Hier besta ik

Hier besta ik is en dienst van kunstenaars die onderwerpen als kwetsbaarheid, sterfelijkheid en het zoeken naar zingeving bespreekbaar maakt.

Iedereen herkent existentiële gevoelens van kwetsbaarheid, sterfelijkheid, het zoeken naar zingeving. Toch hebben we het niet vaak over dit type emoties en vermijden we deze onderwerpen in de manier waarop we met elkaar omgaan. Het niet kunnen bespreken van deze onderwerpen met anderen, kan ervaren worden als een gemis.

Hier besta ik is een dienst van kunstenaars die juist deze onderwerpen bespreekbaar maakt en er gestalte aan geeft door een portret te maken van een eenzaam persoon.

Dit experiment richt zich op existentiële en emotionele eenzaamheid. De kunstenaars gaan individueel gedurende een afgebakende tijd een verbinding aan met een geselecteerd eenzaam persoon. De match zal zorgvuldig gebeuren.

Tijdens de samenwerkingsperiode bespreken de kunstenaar en de geselecteerde persoon elkaars opvattingen ten aanzien van wezenlijke kwesties als sterfelijkheid, het zoeken naar zingeving en naar verbinding. Op basis van gelijkwaardigheid en de uitwisseling maakt de kunstenaar een portret van deze persoon. Het wordt een kunstwerk met een blijvend, een monumentaal karakter. Een bekrachtiging op existentieel niveau: ik zie u echt, ik zie dat u bestaat, hier en nu.

Doelgroep

Brede doelgroep, wel op basis van ingeschatte geschiktheid voor deelname en zorgvuldige matching.

Doel

Existentiële bevestiging van de geportretteerde. Het versterken van het gevoel van eigenwaarde van de geportretteerde. Het makkelijker bespreekbaar maken van gevoelens van kwetsbaarheid, schaamte en gemis, door het op een positieve manier (als inspiratiebron) te laten functioneren in het kunstdomein.

Periode

Realisatie vanaf september t/m december 2017

Hier besta ik vindt plaats onder leiding van Tabo Goudswaard, intendant Kunst Aanpak Eenzaamheid. Hij doet dit i.s.m. Hester van Hasselt (schrijver), Bianca Sistermans (fotograaf), Silvia Russel (beeldend kunstenaar) en Anne Jacobse (Medewerker Participatie & Activering project Welzijn op recept /De Pijp van Combiwell).

Contact

http://www.tabogoudswaard.nl/index.php?/contact/xcontact/

Blogs over dit experiment:


Delen