Het Danspaleis

Het Danspaleis wil samen met ouderen een participatieve en praktische aanpak testen.

We zetten onze kennis en ervaring in omtrent het contact maken met ouderen met behulp van muziek, doelgericht, op lokaal niveau. In dit experiment opereren we vanuit het 'oude' dorpsgemeenschapsprincipe waarin verschillende partijen gezamenlijk zorgdragen voor kwetsbare bewoners.

Doelgroep

De doelgroep is uiteindelijk de meest kwetsbare, alleenstaande en zelfstandig-wonende 65-plusser. Maar om deze doelgroep te bereiken en op duurzame wijze te helpen, richten we ons in dit experiment ook op minder kwetsbare 65-plussers, actieve burgers, een zorglocatie, een Huis van de Wijk, het stadsdeel en lokale bedrijven. Deze partijen zijn de doelgroep die eigenaar worden van het probleem van eenzaamheid onder 65-plussers in de directe omgeving.

Doel

In dit experiment:

  • ontwikkelen we samen bewustzijn van eenzaamheid onder 65-plussers in de buurt
  • gaan we actief aan de slag met de aanpak hiervan
  • en versterken zo het informele buren-netwerk

Hierbij is het uiteindelijke doel de buurt zelf eigenaar te maken van (dreigende) eenzaamheid in de directe omgeving.

Periode

September 2017 – december 2017

Contact

www.hetdanspaleis.com

Wij zijn nog op zoek naar een specifieke locatie in Amsterdam Noord (super lokale schaal: straat, flat, wooncomplex). Werkt of woont, of heeft u informatie rondom een goede locatie, stuur een mail naar dieuwer@hetdanspaleis.com

Blogs over dit experiment:


Delen